Dupont ERA Makelaars B.V
Dupont ERA Makelaars B.V

Strickledeweg 63
3125 AT Schiedam

verhuurd

OBJECTOMSCHRIJVING
Algemeen
Het betreft het in aanbouw zijnde bedrijfscomplex gelegen aan de Strickledeweg 53 t/ 65 te Schiedam. De nieuwbouw is gelegen op slechts 2 minuten afstand van de op- en afrit van de rijksweg A20.
Het complex bestaat uit 7 geschakelde bedrijfsruimtes
53 : Bedrijfsruimte circa 263 m² + 4 P * VERHUURD
55 : Bedrijfsruimte circa 136 m² + 3 P * VERHUURD
57 : Bedrijfsruimte circa 136 m² + 3 P
59 : Bedrijfsruimte circa 256 m² + 4 P VERHUURD
61 : Bedrijfsruimte circa 136 m² + 3 P
63 : Bedrijfsruimte circa 136 m² + 3 P *VERHUURD
65 : Bedrijfsruimte circa 263 m² + 4 P * VERHUURD
BEDRIJFSRUIMTE
De bedrijfsruimte wordt standaard casco opgeleverd met onder meer de volgende voorzieningen:
• Monolithisch afgewerkte betonvloer met een vloerbelasting tot 20 kN/m²;
• Betonnen scheidingswanden, inpandige hoogte circa 7.50 meter.
• Loopdeur v.v. van HR++ glas;
• Elektrische overheaddeur circa 3.75m x 4m;
• Meterkast met 3 fase 3x 25/50 aansluiting met groepenkast – Wateraansluiting - glasvezel;
• Afgedopte riolering t.b.v. toilet.
Na verhuur zal door verhuurder nog de volgende voorzieningen worden ingebracht:
• Enkelvoudig toilet;
• Pantry met spoelbak 1.80 meter breed;
• Verwarming/ koeling d.m.v. aircosysteem bedrijfshal.
BOUWJAAR
Het complex is in ontwikkeling en wordt medio Q2 2023 opgeleverd.
PARKEREN
Bij het totale object zijn circa 24 parkeerplaatsen beschikbaar welke uitsluitend voor de desbetreffende huurders mogen worden gebruikt.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Locatie/bereikbaarheid: Bedrijventerrein Spaanse Polder is tussen de rijkswegen A13 (Den Haag-Antwerpen) en A20 (Gouda-Hoek van Holland) gelegen. Door de directe ontsluiting van het bedrijventerrein met voornoemde rijkswegen is er sprake van een zeer goede bereikbaarheid. De ruime en overzichtelijke opzet van de infrastructuur op het bedrijventerrein vormen een goede aansluiting op voornoemde bereikbaarheid vanaf de rijkswegen. Station Schiedam Centrum is op enkele minuten loopafstand gelegen. Rotterdam Airport bevindt zich op 5 autominuten van het bedrijventerrein. Een bushalte (lijn 42) bevindt zich op loopafstand van het gebouw. Loopafstand naar het intercitystation Schiedam is <10 minuten, alwaar vele verbindingen met bus, tram of metro mogelijk zijn. De op- en afritten van de A20 liggen op steenworp afstand van het complex.

BESTEMMING
Conform vigerend bestemmingsplan.
Verhuurder zal vooraf “toestemming voor verhuur” aanvragen bij de Gemeente Schiedam. Deze wordt getoetst door verschillende afdelingen. Zo toetst de afdeling Ruimtelijke Ordening en Beleid of de activiteiten van de kandidaat huurder/koper passen in het bestemmingsplan. https://www.schiedam.nl/ruimtelijkeplannen/NL.IMRO.0606.BP0037-0003/
Tegelijkertijd toetst het team Economische Zaken of de activiteiten, economisch gezien op de locatie passend zijn. De toetsing vindt plaats aan de hand van het ontwikkelperspectief dat door het college van B en W in oktober 2019 is vastgesteld. Voorts wordt team Veiligheid verzocht een antecedentenonderzoek te doen naar de kandidaat huurder.
https://schiedistrict.nl/wp-content/uploads/2021/02/Aanvraag-toestemming-verhuur.pdf

KADASTRALE GEGEVENS
gemeente Schiedam sectie I nummer 4485 grootte circa 1.399 m² en nummer 4726 gedeeltelijk grootte circa 371
HUURPRIJS
De huurprijs van het object bedraagt € 3.000, - per maand excl. BTW. Nr. 53 – 59 – 65
De huurprijs van het object bedraagt € 1.500, - per maand excl. BTW. Nr. 55 – 57 – 61 - 63

SERVICEKOSTEN
Geen. Huurder dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de contracten met de desbetreffende nutsbedrijven en overige instanties.

ENERGIELABEL
Een energielabel wordt niet geleverd, daar het uitsluitend om een casco bedrijfshal betreft.
Na eventuele herindeling door huurder wordt er een definitief energielabel aangevraagd door verhuurder,

BESCHIKBAAR
Het object is medio Q2 2023 beschikbaar.

ZEKERHEIDSSTELLING
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur te vermeerderen met BTW.

HUURINGANGSDATUM
In overleg.

HUURTERMIJN
5 jaar met een aansluitende verlengingsperiode van telkens 5 jaar.

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken met bijbehorende Algemene Bepalingen is vastgesteld in februari 2015.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijs index (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

OMZETBELASTING
Over de huurprijs is BTW verschuldigd. Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit standpunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden.

VOORBEHOUD
Eventuele transacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw.

ALGEMEEN
De informatie van het voorgemeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Dupont makelaars geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Overdracht

Huurprijs
prijs op aanvraag
Status
verhuurd
Aanvaarding
direct

Bouw

Hoofdbestemming
bedrijfsruimte

Bedrijfshal

Oppervlakte
136m²
Vrije hoogte
750
Vrije overspanning
5
Vloerbelasting
20
Voorzieningen
Lichtstraten, overheaddeuren, betonvloer, heater, toilet en pantry
Prijs
1500
Strickledeweg 63, Schiedam
Strickledeweg 63, Schiedam

Meer weten over Strickledeweg 63 in Schiedam?